logo    
english
 
contact
bhomeryobifoil_diecutnumberslitteroil_diecutembosszfmcastb
ss
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
r11
r12
r13
r14
r15
r16
r17
尺寸/色數 單色 正一色/反一色 雙色 四色及以上
大菊全105       1050-4
1050-5
1050-6
小菊全920     922
922P*4
924
925
926
924P*4
925P*4
926P*4
928P*4
9210P*4
對開750     752G*2
752*2
752GP*2*4
752P*2*4
754G*2
754*2
755G*2
755*2
756G*2
756*2
754GP*2*4
754P*2*4
755GP*2*4
755P*2*4
756GP*2*4
756P*2*4
758GP*2*4
758P*2*4
7510GP*2*4
7510P*2*4
對開780       782E
784E
785E
784EP*4
菊對680     682*2
682P*2*4
684-AJ
684P-AJ*4
684*2
685*2
686*2
684P*2*4
685P*2*4
686P*2*4
688P*2*4
6810P*2*4
五開520 520X*1
520HX*1
  522GX*1
522GE*1
524GX*1*2
525GX*2
526GX*2
524GXP*1*2*4
525GXP*2*4
526GXP*2*4
524GE*1
報表追印機     4502MCS  
數位印刷機       3404X-DI
3404E-DI
大A3直車 3300CR*1*3
3300CA
3200ACCD
3200CCD
3200PCX
3200PCX-AUTO
3302HA
3302CA
3302C
3304HA
top
NP =打印號碼和撕線装置
*1 =可以加裝NP装置
(RYOBI 524GX/GXP)可以加裝低台
*2 =可以加裝上光單元
*3 =可以加裝第二色單元
*4 =紙張反転装置address